LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Kết quả kiểm tra hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại mới có hiệu lực thi hành, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục thuế tỉnh tiến hành kiểm tra 05 doanh nghiệp có hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, ghi nhận, các doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành các quy định về khuyến mại, cụ thể như: Có thực hiện gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký hoạt động khuyến mại, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến cơ quan có thẩm quyền và lưu giữ đầy đủ các giấy tiếp nhận hồ sơ thông báo, văn bản xác nhận đăng ký; Hầu hết các chương trình khuyến mại được kiểm tra có nội dung, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại phù hợp với quy định; Có cung cấp cho khách hàng thương nhân phân phối những nội dung thông tin phải thông báo công khai; Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng nội dung đã thông báo, cam kết với khách hàng; Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thực hiện trong một chương trình khuyến mại không vượt quá 50% tng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; Có báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký.

 

Công ty TNHH TM&DV Đại Hải thực hiện lễ bốc thăm trúng thưởng theo quy định của pháp luật về khuyến mại

Bên cạnh những ưu điểm trong hoạt động khuyến mại đã ghi nhận, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại các hạn chế, thiếu sót về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại như:

Có 01 doanh nghiệp thực hiện không đúng chương trình khuyến mại đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Sở Công Thương đã ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền phạt là 40.000.000 đồng.

Các Doanh nghiệp được kiểm tra đều có thông báo công khai về kết quả thực hiện khuyến mại mang tính may rủi nhưng chưa đầy đủ các nội dung thông tin theo quy định mới. Qua kiểm tra, Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thông báo công khai đầy đủ các nội dung thông tin theo quy định mới tại khoản 3 điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Minh Tâm – Thanh tra Sở