LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Kế hoạch kiểm tra các cơ sở cung cấp hàng hóa cho các sạp kinh doanh thực phẩm tại chợ Đất Đỏ và chợ Bến Đình

 Nhằm thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho chợ Đất Đỏ và chợ Bến Đình tại khu vực xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP. Sở Công Thương phối hợp Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đất Đỏ, Ban quản lý Chợ Bến Đình, Ban quản lý Chợ Đất Đỏ yêu cầu các tiểu thương cung cấp thông tin nguồn gốc hàng hóa thực phẩm kinh doanh và kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về ATTP: giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận đủ sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP do các cơ quan nhà nước theo phân cấp quản lý cấp; kiểm tra các điều kiện ATTP theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương đối với các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp, ngành Y tế và ngành Công Thương.

Qua kiểm tra triển khai sâu rộng quy tắc ứng xử của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại khu vực chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm giúp các tiểu thương nâng cao nhận thức, thực hiện tốt việc đảm bảo xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa khi kinh doanh tại chợ; lưu giữ các chứng từ mua bán hàng hóa thực phẩm; hạn sử dụng; bảo quản thực phẩm; có phương pháp theo dõi hợp lý đối với các sản phẩm cần điều kiện bảo quản an toàn thực phẩm theo quy định; các tiểu thương phải có đủ sức khỏe, có kiến thức an toàn thực phẩm để kinh doanh; hướng dẫn, nhắc nhở các tiểu thương kinh doanh thực phẩm trong Chợ thực hiện các điều kiện đảm bảo ATTP theo quy định. Nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý chợ trong việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa của các tiểu thương kinh doanh trước khi cho vào chợ, kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn các tiểu thương kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về điều kiện đảm bảo ATTP, khi phát hiện các trường hợp vi phạm kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để xử lý theo quy định.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

 

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM