LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND.

Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 05 chương, 25 điều quy định về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thời gian nổ mìn; công tác giám sát ảnh hưởng nổ mìn; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

Quy chế nêu rõ, nghiêm cấm nổ mìn vào những dịp sau: trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 23 tháng Chạp năm trước đến hết ngày mồng 09 tháng Giêng năm sau; những ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động, không được nổ mìn trước ngày nghỉ lễ 01 ngày, trong ngày nghỉ lễ và sau ngày nghỉ lễ 01 ngày; các ngày trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra các cuộc họp, hội nghị quan trọng mà cơ quan Công an cấp Tỉnh yêu cầu không được vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự; các ngày Chủ nhật trong tuần.

Về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, Quy chế quy định định kỳ hai năm một lần, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; công tác phòng, chống cháy, nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản, hàng năm phải xây dựng kế hoạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp gửi về Sở Công Thương kèm theo bản đồ địa hình hiện trạng khu vực khai thác để theo dõi, quản lý; hàng tháng, phải báo cáo kế hoạch nổ mìn về Sở Công Thương. Tổ chức có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép dịch vụ nổ mìn do Bộ Công Thương cấp và tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ nổ mìn phải thông báo bằng văn bản với Sở Công Thương nơi được phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ít nhất 10 ngày trước khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và chỉ được thực hiện nổ mìn đối với bãi mìn nổ đợt đầu tiên tại mỏ hoặc công trình sau khi Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng và có văn bản xác nhận đảm bảo an toàn theo quy định.

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trâm Anh – P.QLCN