LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Triển khai bổ sung danh mục máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 Ngày 19/7/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2144/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Việc bổ sung danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được nhằm xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Theo phụ lục danh mục bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được kèm theo quyết định số 2144/QĐ-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương, bổ sung sản phẩm: Tủ điện trung thế (hay còn gọi là tủ điện đóng cắt và điều khiển cao áp) của Công ty CP Kỹ thuật công nghệ tự động Hải Nam.

Sở Công Thương trân trọng thông báo tới các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp biết, để thực hiện.

Chi tiết về Quyết định số 2144/QĐ-BCT download tại đây

Cảnh Toàn – P.QLCN