LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Triển khai thực hiện hoạt động Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

 Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ chức thực hiện kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm giữa tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã về quản lý an toàn thực phẩm của ngành Công Thương.

Nội dung kiểm tra bao gồm: kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định); Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hồ sơ công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ tự công bố/đăng ký bản công bố; Hồ sơ liên quan đến nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm thực phẩm; Phiếu kiểm nghiệm chất lượng nước, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm định kỳ theo quy định; Kiểm tra nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm; Kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh của cơ sở bao gồm: dây chuyền sản xuất, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ, bao gói, thành phẩm, phân phối thực phẩm; trang thiết bị, dụng cụ trưng bày, bảo quản thực phẩm; Kiểm tra nhanh, phân tích giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; Lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian kiểm tra từ ngày 26/8/2019 đến ngày 15/11/2019.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM