LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương năm 2019

Nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn Tỉnh. Trong quá trình kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.

Ngày 13/8/2019, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương do Chánh Thanh tra Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, cùng với đại diện các cơ quan đơn vị liên quan gồm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Cục Quản lý Thị trường.

Thời gian kiểm tra từ ngày 05/9/2019 đến hết ngày 24/9/2019.

 

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM