LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019 của ngành Công Thương

 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019.

Sau khi đánh giá những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm, những hạn chế yếu kém và khó khăn thách thức, tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ là nỗ lực phấn đấu cao nhất, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Để đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2019, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 còn rất nặng nề, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, đối với ngành Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ nay đến cuối năm 2019 sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Hoàn thành 02 khâu đột phá :

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thương mại, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong các cụm công nghiệp: nâng tỷ lệ nộp hồ sơ online từ 50% lên 75%.

+ Triển khai sâu rộng có hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý của ngành : xây dựng trạm kiểm nghiệm thực phẩm cho 50% các chợ loại 2.

2- Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV năm 2019.

3- Tích cực hỗ trợ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh: các dự án khí, dự án điện mặt trời, dự án Tổ hợp điện khí hóa lỏng LNG - Cái Mép Hạ, dự án Hoá dầu Long Sơn, Hyosung, dự án kho ngầm khí LNG ...

Đoan Thùy- PP.KHTC