LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Kết quả kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành kiểm tra 10 doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Kiểm tra tại cơ sở

Qua kiểm tra, ghi nhận, các doanh nghiệp được kiểm tra đã chấp hành các quy định về hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể như: Có duy trì điều kiện đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng mẫu được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt; Hầu hết, thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, đúng nội dung và thời lượng của Chương trình đào tạo cơ bản đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phê duyệt; Có vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; Đảm bảo điều kiện lưu thông của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bên cạnh những ưu điểm trong hoạt động bán hàng đa cấp đã ghi nhận, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại các hạn chế, thiếu sót như: Chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào to cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp mình; Tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thực hiện không đúng việc đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Sở Công Thương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 doanh nghiệp. Tổng số tiền xử phạt là 270.000.000 đồng.

Minh Tâm – Thanh tra Sở