LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không t

 Theo Kế hoạch số 153/KH-UBND của UBND tỉnh dự kiến đón tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm triển khai có kết quả các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về khắc phục thẻ vàng trong thời gian qua; Sở Công Thương triển khai, thông báo đến các doanh nghiệp chế biến thủy sản có xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, cụ thể như sau:

1. Thời gian: dự kiến chiều ngày 05/11/2019 hoặc ngày 06/11/2019. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)

2. Địa điểm: Tại trụ sở Doanh nghiệp bị thanh tra. (Số lượng doanh nghiệp khoảng 01 đến 02 doanh nghiệp hoạt động chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh có xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, cụ thể tên Doanh nghiệp sẽ thông báo sau).

3. Thành phần làm việc với Đoàn: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo chi cục Thủy sản, lãnh đạo thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT, lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, lãnh đạo doanh nghiệp (Đoàn đến kiểm tra).

4. Nội dung: kiểm tra Hồ sơ, quy trình xác nhận, chứng nhận nguyên liệu hải sản được khai thác tại vùng biển Việt Nam và nguyên liệu nhập khẩu.

5. Công tác chuẩn bị: Các doanh nghiệp chế biến thủy sản hoạt động trên địa bàn tỉnh có xuất khẩu sang thị trường Châu Âu có trách nhiệm thực hiện một số nội dung:

§ Thực hiện cập nhật văn bản pháp lý, lưu trữ hồ sơ tại Doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ, khoa học, thực hiện truy xuất khi đoàn thanh tra yêu cầu.

§ Có quy định nội bộ về truy xuất nguồn gốc, caaso SC, CC, quy định thành phẩm.

§ Rà soát hồ sơ CC đối chiếu với hồ sơ lưu trữ bốc dỡ hàng hóa, dữ liệu quản lý nguyên liệu đầu vào (nguyên liệu khai thác trong nước, nguyên liệu nhập khẩu, sản xuất, tồn kho của doanh nghiệp và hồ sơ sản xuất tại doanh nghiệp).

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp có liên quan để biết và chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC).

Minh Tuyền – Phòng QLTM