LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê
HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2019

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu thô và khí đốt tiếp tục duy trì mức tăng trưởng với mức tăng 8,93% trong 10 tháng năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu thô và khí đốt tháng 10/2019 ước tăng 20,67% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trừ dầu thô và khí đốt ước tăng 8,93%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,86%; ngành khai khoáng tăng 6,55%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,67%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,71%.  

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (tính theo giá so sánh 2010) trong tháng 10 năm 2019 ước 43.271,23 tỷ đồng, tăng 5,08% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt ước 23.887,39 tỷ đồng, tăng 10,38%. Trong 10 tháng năm 2019, Giá trị sản xuất công nghiệp ước 411.812,48 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,08% so với cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do giá trị sản xuất dầu thô và khí đốt giảm 1,34%; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt chiếm tỷ trọng 55,32% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh, tương đương 227.807,79 tỷ đồng, tăng 8,92%.

 

Đóng gói bao bì tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Ảnh nguồn Internet)                       

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Phân đạm (ure) giảm 26,49% do Nhà máy Đạm Phú Mỹ bảo trì, ngưng sản xuất trong 3 tháng (tháng 2, 3 và 4 năm 2019); Dầu thô giảm 6,44% do kết quả thăm dò dầu khí trong thời gian gần đây phần lớn đều là các mỏ có trữ lượng nhỏ, cùng với việc giá dầu thấp nên hiệu quả kinh tế không cao, dẫn đến số lượng công trình khai thác mới đưa vào để bổ sung có sản lượng rất ít. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu còn lại đều tăng từ 2,4% đến 72,27% như: Phân NPK (+72,27%), bia các loại (+42,91%), tế bào quang điện (+39,13%), giấy và bìa (+35,25%), quần áo may sẵn (+31,76%), cấu kiện kim loại (+25,46%), giày các loại (+22,98%), nhựa các loại (+20,16%), sợi (+20,08%)…

Hoạt động thương mại - dịch vụ

Tổng doanh thu thương mại dịch vụ tháng 10 năm 2019 ước 12.628,44 tỷ đồng, tăng 11,46% so với cùng kỳ; Lũy kế 10 tháng ước 124.687,57 tỷ đồng, tăng 10%, trong đó doanh thu thương mại 86.827,71 tỷ đồng, tăng 10,04% và doanh thu dịch vụ 37.859,86 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 10 năm 2019 ước 3.694,89 tỷ đồng, tăng 13,99%; Lũy kế 10 tháng ước 38.179,57 tỷ đồng, tăng 13,64%.

 

Người dân mua sắm hàng hóa tại VinMart+ Vũng Tàu và chợ Long Điền (Ảnh nguồn Internet)

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2019 toàn Tỉnh tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 1,31% so với cùng kỳ và tăng 1,83% so với tháng 12 năm trước.

Hoạt động xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu toàn Tỉnh tháng 10 năm 2019 tăng 17,17% so với cùng kỳ, tương đương 865,62 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 550 triệu USD, tăng 0,19%.

Trong 10 tháng năm 2019, Kim ngạch xuất khẩu toàn Tỉnh tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 6.551,7 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô ước 4.122,18 triệu USD, tăng 13,75%; trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 64,75% trong kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, tăng 20,53%; khối doanh nghiệp 100% vốn trong nước chiếm 35,25% tỷ trọng, tăng 3,1%.

 

Công nhân Công ty TNHH Hy Vọng (Tp.Bà Rịa) trong giờ sản xuất (Ảnh nguồn Internet)

Về ngành hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn là nhóm hàng xuất khẩu chính của Tỉnh, đóng góp 95,94% kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô, tương đương 3.954,91 triệu USD, tăng 15,11% so với cùng kỳ (trong đó trị giá xuất khẩu của nhiều nhóm hàng đạt tốc độ tăng trưởng cao như: Chất dẻo nguyên liệu 291,84 triệu USD tăng 4,5 lần; Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù tăng 2,9 lần với 31,06 triệu USD; Sản phẩm từ sắt thép tăng 1,6 lần với 396,73 triệu USD; Hàng dệt may 1.047,21 triệu USD tăng 44,06%; Giày dép các loại tăng 33% với 162,03 triệu USD; Xơ, sợi dệt các loại 160,71 triệu USD tăng 31,79%). Tiếp đến là Nhóm thủy sản chiếm tỷ trọng 3,21% với 132,45 triệu USD, giảm 5,5%; Nhóm nông lâm sản chiếm 0,84% về tỷ trọng với 34,82 triệu USD, giảm 27,46%.

Kim ngạch nhập khẩu toàn Tỉnh tháng 10 năm 2019 ước 546,68 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2019 ước 5.269,69 triệu USD, tăng 12,39%; trong đó, nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng lớn (75,95%) trong tổng kim ngạch nhập khẩu toàn Tỉnh, tăng 5,64%; khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm tỷ trọng 24,05%, tăng 40,81%.

Ngành hàng nhập khẩu chủ yếu vẫn là nguyên nhiên liệu và vật tư cho sản xuất, chiếm đến 83,36% tổng kim ngạch nhập khẩu với 4.392,87 triệu USD, tăng 7,41%; Nhập khẩu máy móc thiết bị và phụ tùng ước đạt 869,64 triệu USD, chiếm 16,5% về tỷ trọng, tăng 49,03%; Nhập khẩu hàng tiêu dùng chỉ chiếm 0,14% về tỷ trọng với 7,18 triệu USD, giảm 54,18%.

Cung cấp điện ổn định

Trong 10 tháng năm 2019, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 5.490.278.000 kWh tăng 3,0% so với cùng kỳ (trong đó tháng 10 ước đạt 559.292.000 kWh, tăng 3,6%).  

Anh Thy – P.KH-TC-TH