LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN kể từ 01/01/2020

 Thực hiện cam hết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc tạm đình chỉ thực hiện Điều 20 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA); ngày 13 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Theo đó Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO. Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Thông tư số 23/2019/TT-BCT xem cụ thể tại đây

Minh Tuyền – Phòng QLTM