LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Mời đăng ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình được Chính phủ xây dựng nhằm phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế.

Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Năm 2020, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 và Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Mẫu hồ sơ đăng ký sản phẩm xét chọn được quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Điều 8 và mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định) và Thông tư số 33/219/TT-BCT ngày 22/11/2019 quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Doanh nghiệp đăng ký tham gia cần gửi 03 bộ hồ sơ gốc (đóng gáy xoắn) và 01 bộ hồ sơ mềm (gửi qua email) trước ngày 31/3/2020 theo địa chỉ:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 39348145; 39347628 (ext 70,71,72,76,77,178)

Email: thqg@vietrade.gov.vn; ptnl@vietrade.gov.vn

Tải mẫu hồ sơ đăng ký: tại đây (QĐ số 30/2019/QĐ-TTg)

Tải thông tin về tiêu chí của Chương trình: tại đây (Thông tư 33/2019/TT-BCT)

Sở Công Thương thông tin dể các doanh nghiệp biết, quan tâm tham gia Chương trình./.

Ngọc Lan – P.QLCN