LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

 Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nội dung chính của Quy chuẩn quy định về các yêu cầu kỹ thuật đối với trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng như:Yêu cầu đối với bồn chứa LPG;Yêu cầu hệ thống ống và thiết bị đường ống; Quy định về lắp đặt; Quy định về kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định; Quy định về vận hành; Quy định về vùng nguy hiểm; Quy định về an toàn điện;Quy định về phòng cháy chữa cháy

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 5 năm 2020 và được đăng tải nội dung trên website Bộ Công Thương, và website Sở Công Thương Bà Rịa – Vũng Tàu (http://soct.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-quy).

Minh Chuyên - P.QLTM