LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Đăng ký nhiệm vụ thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021

 Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ .

Ngày 20 tháng 1 năm 2020, Cục Công nghiệp có công văn số 21/CN-CNHT đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021, thông báo và đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện đề án:

1. Mục tiêu chính của Chương trình là tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực chủ yếu bao gồm lĩnh vực linh kiện phụ tùng điện tử, ô tô, dệt may – da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghiệp trong sản xuất thử nghiệm; công tác truyền thông, phổ biến.

2. Về quy trình xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt chương trình

Quy trình xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Bộ trường Bộ Công thương ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

3. Về nội dung Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021

Đề nghị đơn vị lựa chọn, xây dựng nội dung đề án theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế trong phá triển công nghiệp hỗ trợ và định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành địa phương đã được Chính phủ phê duyệt; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của đơn vị.(tên đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 kèm theo công văn sô 21/CN-CNHT được đăng tải trên trang web Sở Công Thương http://soct.baria-vungtau.gov.vn).

3. Về dự toán chi tiết đề án

Đề nghị đơn vị lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, điền đầy đủ thông tin phân bổ kinh phí đề án theo Phụ lục II của Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ đề án của các đơn vị gửi về Cục Công nghiệp – Bộ Công thương trước ngày ngày 31 tháng 3 năm 2020 và bản mềm gửi về địa chỉ email: deancnht@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương.

Địa chỉ: tầng 4, số 23 Ngô Quyền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0981.795.094.

Email: linhngtm@moit.gov.vn.

Hoặc liên hệ: Ông Lê Văn Khôi – 0945.245.279 – khoilv@moit.gov.vn .

 

Phòng QLCN

Tải Quyết định 68/QĐ-TTg tại đây.

Tải Quyết định 4572/QĐ-BCT tại đây

Tải Công văn số 21/CN-CNHT tại đây