LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Triển khai Chỉ thị 05/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

 Trong thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khu nói chung, nông sản qua biên giới nói riêng và bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Để chủ động nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, góp phần đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu theo mục tiêu đã được giao. Ngày 26/2/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT nhằm triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó, giao nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ về phát triển xuất khẩu, tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất và thiết bị, vật tư y tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; đồng thời phải chủ động triển khai thực hiện hoặc đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp mới nhằm ứng phó có hiệu quả với Covid-19, cụ thể như sau:

Về phát triển xuất khẩu:

- Làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp FDI để đánh giá hoạt động sản xuất, xuất khẩu, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu, khai thông dòng lưu chuyển hàng hóa.

Về tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất:

- Làm việc với các Hiệp hội dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, hóa chất... để nắm bắt thông tin về khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong nước, nhu cầu nhập khẩu, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất các giải pháp tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế trong bối cảnh nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc nguồn cung nguyên liệu vào một thị trường.

Thiết bị, vật tư y tế:

- Tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng cung cấp thiết bị, vật tư y tế; Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập thiết bị, vật tư y tế trong việc kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có khả năng cung cấp; Tìm kiếm thông tin về đối tác nước ngoài đang nghiên cứu, thử nghiệm các vật liệu mới trong sản xuất thiết bị, vật tư y tế để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu khả năng thay thế các loại vật liệu hiện đang dùng.

Nội dung chi tiết của Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương, tải tại đây.

Minh Tuyền – Phòng QLTM