LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng nhất là hàng nông sản trong thời gian diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona gây ra, tỉnh Lai Châu đã ban hành Quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều kiển phương tiện tại của khẩu Ma Lù Thàng trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Các lực lượng chuyên ngành tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu, Việt Nam – Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thống nhất triển khai thực hiện hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa từ ngày 27/02/2020 theo quy trình phòng dịch Covid-19 của mỗi bên.

Sở Công Thương triển khai thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà./.

Minh Tuyền – Phòng QLTM