LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giá LPG chai tiếp tục giảm

 Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh báo cáo biến động giá LPG trong tháng vừa qua như sau:

 

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá cũ

(đồng)

Giá đăng ký từ tháng 04/2020 (đồng)

1

Khí hóa lỏng (LPG)

Kg

28.208

22.458

2

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 12 kg

chai

338.000

269.000

3

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 45 kg

chai

1.200.470

941.720

(Nguồn Công ty TNHH Quang Trung)

Giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 04 năm 2020 sẽ giảm thêm 69.000 đồng/chai so với giá bán tháng 03 năm 2020. Như vậy, so với tháng 01 năm 2020, giá 1 chai LPG loại 12 kg đã giảm tổng cộng 108.000 đồng/chai. Lý do giá LPG giảm chủ yếu là chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp giảm so với tháng trước. Giá trên được áp dụng đến hết ngày 30/4/2020.

Minh Chuyên - P.QLTM