LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Quản lý thị trường Quản lý thị trường
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, giám sát trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tại 03 chợ (gồm chợ Thắng Nhất, chợ Bến Đình, chợ Vũng Tàu) và một số cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu (kinh doanh vàng, xe môtô, điện máy, điện thoại, tranh thêu….).

Qua kiểm tra, giám sát ghi nhận các mặt đạt được như:

Ban Quản lý các Chợ đã ban hành các thông báo, phát tờ rơi, tuyên tuyền qua loa truyền thanh tại chợ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đến các hộ tiểu thương, khách hàng; Trang bị và niêm yết tại cổng chợ Bảng thông báo yêu cầu bắt buộc các hộ tiểu thương, khách hàng đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp chợ; Lực lượng bảo vệ của chợ thường xuyên kiểm soát, yêu cầu các hộ tiểu thương, khách hàng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi vào chợ; Thực hiện dọn vệ sinh môi trường mỗi ngày. Ngoài ra, chợ Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại chợ; Thông báo yêu cầu các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng (trừ lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm) tạm dừng hoạt động bán hàng từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 hoặc cho đến khi có thông báo mới.


Làm việc với Ban quản lý Chợ Vũng Tàu

Một số cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch như: giảm số lượng nhân viên còn tối đa 5 người/ ca; bố trí khoảng cách làm việc của nhân viên cách nhau trên 2 mét; bố trí nước rửa tay xác khuẩn; giảm thời gian bán hàng; yêu cầu tất cả nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu trang khi đến cơ cở.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, giám sát, hầu hết các hộ tiểu thương kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại chợ và các cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) vẫn đang duy trì hoạt động kinh doanh.

Sở Công Thương đã có công văn hỏa tốc đề nghị UBND thành phố Vũng Tàu chấn chỉnh tình hình tồn tại nêu trên. Theo đó, cùng ngày, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành công văn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

                                                                           Minh Tâm – Thanh tra Sở