LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Giá LPG chai tăng trở lại sau 3 tháng giảm giá

 Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh báo cáo biến động giá LPG trong tháng vừa qua như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá cũ

(đồng)

Giá đăng ký từ tháng 05/2020 (đồng)

1

Khí hóa lỏng (LPG)

Kg

22.458

25.288

2

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 12 kg

chai

269.000

303.000

3

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 45 kg

chai

941.720

1.069.220

(Nguồn Công ty TNHH Quang Trung)

Giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 05 năm 2020 sẽ tăng 34.000 đồng/chai so với giá bán tháng 04 năm 2020. Lý do giá LPG tăng chủ yếu là chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với tháng trước. Giá trên được áp dụng đến hết ngày 31/5/2020.

Minh Chuyên - P.QLTM