LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA

 Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA để giúp các cá nhân, tổ chức nắm vững các cam kết trong Hiệp định EVFTA qua đó để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định này mang lại.

Theo đó, 03 khóa tập huấn sẽ được tổ chức với nội dung và đối tượng:

- Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: dành cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ - đầu tư của các tỉnh, thành phố, cá công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác;

- Khóa tập huấn về cam kết thuế và tiếp cận thị trường EU: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác;

- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác;

Thời hạn đăng ký cho các khóa tập huấn trên lần lượt là trước ngày 20/5; 26/5; 06/6 năm 2020, các đối tượng truy cập vào đường link https://bit.ly/evfta để đăng ký tham gia.

Thông tin chi tiết về đăng ký và nội dung khóa tập huấn xem tại đây

Minh Đông