LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Bổ sung mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

 Bộ Công Thương vừa cho phép một số mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện (mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo) sẽ được thí điểm niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Các hợp đồng giao dịch mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và mặt hàng gạo phải tất toán trước khi đến hạn, không giao nhận hàng vật chất. Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm (một năm).

Danh mục hàng hóa thí điểm: