LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giá LPG chai không có sự biến động trong tháng 6 - 2020

 Thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về Kinh doanh khí và Thông tư 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo giá thị trường; các đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh báo cáo biến động giá LPG trong tháng vừa qua như sau:

 

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Giá cũ

(đồng)

Giá đăng ký từ tháng 06/2020 (đồng)

1

Khí hóa lỏng (LPG)

Kg

25.288

25.288

2

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 12 kg

chai

303.000

303.000

3

Khí hóa lỏng (LPG) chai loại 45 kg

chai

1.069.220

1.069.220

(Nguồn Công ty TNHH Quang Trung)

Giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 6 năm 2020 không có sự biến động so với giá tháng 5 năm 2020. Lý do giá LPG không biến động là do các chi phí sản xuất LPG chai không biến động so với giá cũ. Giá trên được áp dụng đến hết ngày 30/6/2020.

Minh Chuyên - P.QLTM