LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Chương trình đào tạo nghề Chương trình đào tạo nghề
Thực trạng sử dụng lao động trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong tình hình thực tế hiện nay, việc nguồn Cung và Cầu không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khi mà Cung thì thừa còn Cầu thì thiếu. Năm 2014, Gần 300 học viên nghề cắt gọt kim loại sẽ tốt nghiệp trong khi khu công nghiệp hỗ trợ của tỉnh chưa đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển dụng lao động hiện nay của các doanh nghiệp lại quá ít hoặc là không có nhu cầu. Điều này cho thấy chiến lược đào tạo lao động để đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương vẫn còn chưa phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của tình hình thực tế.

Với tình trạng Cung thừa Cầu thiếu như hiện nay, trong lúc chờ đợi cho các khu công nghiệp hỗ trợ đi vào hoạt động và có nhu cầu sử dụng nguồn lao động thì tỉnh BR-VT nên có những biện pháp hỗ trợ bằng những nguồn lực phù hợp giúp đỡ cho những học viên này có công ăn việc làm. Nên giới thiệu việc làm cho học viên cho một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng của tỉnh hoặc các tỉnh lân cận. Ngoài ra nên điều tra lại nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí để điều chỉnh lại chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, tránh tình trạng cung ứng nhân lực thì quá nhiều mà nhu cầu tuyển dụng thì quá ít. Hoặc cũng có thể đưa các học viên qua Nhật để tu nghiệp, tuy nhiên đa số học viên không đủ khả năng tài chính để trang trải kinh phí đi tu nghiệp thì tỉnh có thể nên hỗ trợ cho vay vốn một phần, phần còn lại vẫn là tự bản thân học viên đó phải lo liệu, mặc dù sẽ có một số điều bất cập chẳng hạn như khi qua Nhật toàn bộ số học viên này có chắc được phân bố làm việc theo đúng ngành nghề đã học hay không? Có chắc làm đúng ngành nghề bản thân họ muốn mà có thể làm trái sang nghề khác hoặc có chắc đáp ứng hết được những nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật hay không?

Trước mắt là cần hỗ trợ giải quyết công ăn việc làm cho toàn bộ học viên nếu có khả năng, trong trường hợp vẫn còn dư thừa nguồn lao động thì với số lao động còn lại nên đào tạo bổ sung nghề cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của địa phương.