LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức và hoạt động Tin tức và hoạt động
Liên kết để phát triển sản xuất

Trong thời kỳ kinh tế đang đi vào hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp cần tạo mối liên kết chặt chẽ với nhau để cùng hỗ trợ trong phát triển sản xuất cũng như tạo ra tiềm lực lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Theo khảo sát, trên địa bàn tỉnh BR-VT hiện có khoảng 753 cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và được phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Tuy nhiên việc phối hợp liên kết lại với nhau để cùng phát triển của các cơ sở, doanh nghiệp trong thời gian qua rất hạn chế, thậm chí không liên kết nhau. Qua khảo sát khoảng 4.000 cơ sở công nghiệp nông thôn, không chỉ riêng ngành cơ khí mà hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp trả lời không liên kết với nhau (chiếm 45,8%); Có 28,2% số cơ sở, doanh nghiệp trả lời chưa liên kết; Số cơ sở, doanh nghiệp có tham gia liên kết với các doanh nghiệp khác chỉ chiếm 2,2%. Tính liên kết cùng phát triển của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa chú trọng trong liên doanh, liên kết cùng phát triển. Các cơ sở, doanh nghiệp chủ yếu là sản xuất tự phát không có chiến lược, kế hoạch lâu dài để phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ. Các doanh nghiệp cơ sở điều tự tìm kiếm khách hàng, hoạt động sản xuất không ổn định, không liên tục.

Để giúp các doanh nghiệp chủ động liên kết trong phát triển, tạo dựng ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh vững mạnh sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng lớn của khách hàng, đối tác trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình khuyến công năm 2014, Trung tâm Khuyến công đươc sự chỉ đạo của Sở Công Thương sẽ tổ chức nhiều chương trình đào tạo, tập huấn, nhất là hội thảo liên kết các cơ sở, doanh nghiệp cơ khí để tạo cơ hội cho các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Quan trọng hơn là các cơ sở, doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, trao đổi lẫn nhau xây dựng mối quan hệ, tạo niềm tin để liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện chương trình trưng bày sản phẩm của các doanh nghiêp, in ấn khoảng 1.000 brochure giới thiệu cung cấp thông tin sản phẩm, lĩnh vực sản xuất, hình ảnh hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp trong ngành cơ khí nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến ban đầu trong xây dựng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau và giữa các doanh nghiệp với các cơ quan  đơn vị quản lý, xây dựng ngành cơ khí phát triển mạnh trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020.

Tấn Hải