LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức và hoạt động Tin tức và hoạt động
Liên kết để tăng sức mạnh sản xuất ngành cơ khí nhỏ và siêu nhỏ

Trong mấy năm qua, kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng gặp nhiều khó khăn do những yếu tố tác động bất lợi từ kinh tế thế giới suy giảm và diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu, lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tăng. Trong ngành công thương, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, đa phần doanh nghiệp gặp khó khăn mọi mặt như thiếu vốn để duy trì sản xuất kinh doanh,tính cạnh tranh sản phẩm kém,thị trường tiêu thụ nhỏ, công nghệ máy móc cũ, lạc hậu... Nhiều nổ lực của các cấp ngành để hỗ trợ doanh nghiệp cũng được xúc tiến và bước đầu cũng mang lại những hiệu quả tích cực thông qua các hoạt động hỗ trợ của nhà nước. Hoạt động khuyến công thời gian qua cũng góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Công tác quản lý nhà nước về khuyến công và tổ chức hệ thống khuyến công được củng cố và hoàn thiện rất rõ nét.

Năm 2013 Trung tâm khuyến công khảo sát 4000 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thấy có 45,8% cơ sở, DN trả lời không liên kết với nhau ( Mặc dù cùng ngành nghề sản xuất),2,2% cơ sở, DN tham gia liên kết. Số liệu này cho thấy tính liên kết của các cơ sở, DN rất hạn chế,hầu hết các cơ sở sản xuất tự phát,không có kê hoạch phát triển lâu dài. Đây có thể nói là nguyên nhân chậm phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh BR-VT. Chính vì lẽ đó, cần phải chủ động liên kết trong phát triển sản xuất, tận dụng tối đa năng lực, sức mạnh của từng doanh nghiệp để tạo dựng sức mạnh nghành nghề, sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng. Việc liên kết sẽ tránh sự cạnh tranh kém lành mạnh, tránh sự đầu tư trùng lắp, lãng phí cho chủ đầu tư.

Với trên 750/4000 cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động tronhg lĩnh vực gia công cơ khí nhỏ, siêu nhỏ, với thực trạng sản xuất manh mún, yếu và thiếu mọi mặt như vốn, nhân lực,năng lực quản lý, máy móc thiết bị, thị trường và rất nghèo về sản phẩm và kém chất lượng nên không thể cạng tranh với các sản phẩm cùng loại…Thì vấn đặt ra là chúng ta phải tìm giải pháp nào đây? Nút thắt không chỉ duy nhất là vấn đề liên kết sản xuất,nhưng đó có lẽ là một mắc xích quan trọng để có thể thúc đẩy sản xuất trong bối cảnh thực tế hiện nay.

Thực hiện chương trình khuyến công năm 2014, Trung tâm khuyến công sẽ thực hiện các tiểu chương trình như đào tạo, tập huấn, hội thảo giới thiệu và kết nối công nghệ mới cho các cơ sở gia công cơ khí nhỏ để tạo cơ hội giao lưu, liên kết chia sẽ kinh nghiệm góp phần tham gia chương trình phát triển công nghiệp hổ trợ của tỉnh. Ngoài ra Trung tâm sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, thông tin của các cơ sở, DN hoạt động lĩnh vực cơ khí, nhằm tạo bước chuyển biến trong xây dựng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Hiệp hội chính là những cây cầu vững chắc để kết nối và đưa sản phẩm của chúng ta ra thị trường mới và lớn, và cũng chính Hiệp hội là hạt nhân của mọi sự liên kết.Cho nên vấn đề còn lại là trách nhiệm và sự nhiệt tình, nhất là các cơ sở, doanh nghiệp phải tự đổi mới, tích cức tăng cường liên kết nhằm tạo ra sức cạnh tranh, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Chính vì vậy trong thời gian tới hoạt động của  Trung tâm cần chú trọng công tác  dịch vụ tư vấn công gắn nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như tư vấn khởi sự doanh nghiệp,tư vấn lập đề án khuyến công, tư vấn đầu tư đổi mới thiết bị sản xuất, tư vấn các giải pháp xử lý bảo vệ môi trường, tư vấn xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm,tư vấn pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn……

Trần Kim Thu