LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức và hoạt động Tin tức và hoạt động
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Khuyến công - tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Hoạt động khuyến công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian qua được sự quan tâm của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), giúp duy trì việc làm cho người lao động. Có thể nói, hoạt động khuyến công đã từng bước tạo được những chuyển biến nhất định trong phát triển CNNT của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến công cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, năm 2014, nền kinh tế nước ta vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ). Trong khi đó, đối tượng thụ hưởng của chính sách khuyến công hầu hết đều có quy mô nhỏ. Việc phối hợp xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án khuyến công quốc gia và địa phương sẽ gặp khó khăn vì phần kinh phí khuyến công hỗ trợ thường chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng mức đầu tư của dự án. Do đó chưa có tác dụng kích thích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đầu tư các dự án phát triển sản xuất với quy mô lớn trong bối cảnh hiện nay.

Trước những khó khăn và thách thức trên, công tác Khuyến công trong năm 2014 cần tập trung nâng cao chất lượng hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Theo đó, các hoạt động khuyến công sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể như: Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm, chú trọng nâng cao năng lực truyền thông cũng như chuyên môn cho đội ngũ viên chức của Trung tâm; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công đến cấp cơ sở; Nghiên cứu tư vấn cho các cơ sở CNNT lựa chọn hướng đầu tư phù hợp để các cơ sở CNNT tích cực chủ động tham gia; Tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyên đề về công tác Khuyến công cho đội ngũ làm công tác Khuyến công nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; Phối hợp chặt chẽ với các Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố khảo sát thực hiện các đề án ứng dụng máy móc thiết bị, mô hình trình diễn…mang lại hiệu quả nhất; Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề CNNT trên cơ sở đào tạo nghề, đặt biệt ưu tiên cho đào tạo nghề phục vụ công nghiệp hỗ trợ của tỉnh; Tăng cường dịch vụ tư vấn, có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích giúp đỡ kịp thời cho các cơ sở CNNT trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án khuyến công sát với thực tế và có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tăng cường hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trên website của Trung tâm, bản tin ngành Công Thương; Tổ chức hội thảo tạo điều kiện cho các cơ sở  CNNT tham gia, tìm hiểu công nghệ kỹ thuật mới, máy móc mới,… để trao đổi, phổ biến, nghiên cứu áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh của các cơ sở CNNT;

Để hoạt động khuyến công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được các mục tiêu đề ra thì rất cần sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương cũng như Cục Công nghiệp địa phương xem xét và phân bổ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia tối đa cho các đề án mà tỉnh BR-VT đề xuất.

                                                                                                            Công Năm – P.KC