LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO: chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Koastal Industries Pte Ltd. trên địa bàn tỉnh BR-VT

Đọc thêm »

Điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần “ZARUBEZHNEFT” (Liên Bang Nga) tại Vũng Tàu

Đọc thêm »

Các đơn vị thực hiện nội dung thống kê, báo cáo nêu trên theo mẫu và gửi về Sở trước ngày 15 tháng 01 năm 2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương

Đọc thêm »

Trong khuôn khổ “Dự án phát triển nguồn nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 04 năm 2018, Sở Công Thương sẽ tổ chức Đoàn tối...

Đọc thêm »
Web Content Image

Diễn đàn có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (HNQT); Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Ủy...

Đọc thêm »
Tin bài khác