LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Theo đó, yêu cầu các Đội xác định thuốc lá, xì gà nhập lậu là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Đọc thêm »

Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời, bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cà phê làm ăn chân chính, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của cà phê Việt...

Đọc thêm »

Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường triển khai đến các Đội Quản lý thị trường về việc tổ chức thực hiện công...

Đọc thêm »

Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Lễ đến các Đội Quản lý thị trường và Đoàn kiểm tra liên ngành...

Đọc thêm »

Để kịp thời phát hiện năng chặn, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có chức năng các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh mua thương mại điện tử, Sở Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra việc...

Đọc thêm »
Tin bài khác