LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

  

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Nhằm triển khai Quyết định số 1472/QĐ-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 15 tháng 03 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 319/QĐ-TTg về chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 với mục tiêu tổng quát, đến năm...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sáng ngày 30/3/2018, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh...

Đọc thêm »

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ cơ hội tiếp cận các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng sản xuất,

Đọc thêm »
Tin bài khác