LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Chín đã thông qua Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi...

Đọc thêm »

Ngày 21 tháng 12 năm 2018, Úy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành danh mục các dự án không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư tại vùng thương nguồn thuộc bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ...

Đọc thêm »

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2018 về việc bãi bỏ Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ...

Đọc thêm »

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia lập danh sách đăng ký tham gia đào tạo của doanh nghiệp mình theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/12/2018

Đọc thêm »

Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp đào tạo cho những người trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị; lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản...

Đọc thêm »
Tin bài khác