LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Nội dung của Thông tư có nhiều điểm mới và quy định rõ hơn về một số bất cập, giải quyết vướng mắc trong cách tính giá bán điện như hiện nay. Một trong các nội dung đáng chú ý của Thông tư số...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã có những giải pháp thúc đẩy tập trung giải quyết tốt vấn đề công nghệ kỹ thuật cho doanh nghiệp như: Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình khoa học và công nghệ hỗ...

Đọc thêm »

Theo đó, thủ tục cấp và cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương bị bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của...

Đọc thêm »
Web Content Image

Kết quả chấm điểm của Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018, đã bình chọn được 108 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt đủ điều kiện cấp Giấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018, tại thành phố Vũng Tàu, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa...

Đọc thêm »
Tin bài khác