LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp...

Đọc thêm »

Dự án “Phát triển nguồn nhân lực cho các định chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do Sở Công Thương và Phòng Công nghiệp Thương mại Thành Phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản

Đọc thêm »

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và...

Đọc thêm »
Web Content Image

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT, theo đó hiệu lực của Thông tư 21 đã được điều chỉnh đến ngày 01 tháng 01 năm 2019

Đọc thêm »

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, theo quy định tại Quy chế quản lý và...

Đọc thêm »
Tin bài khác