LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Ngày 14/5/2020, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn...

Đọc thêm »

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên...

Đọc thêm »

Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh vừa triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh...

Đọc thêm »
Web Content Image

Trong khuôn khổ đối thoại hóa chất thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quốc gia APEC đã thống nhất hài hòa ngôn ngữ của nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có...

Đọc thêm »

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 35/2019/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng.

Đọc thêm »
Tin bài khác