LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
Web Content Image

Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 22/4/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (BCĐLNATTP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Kiểm tra an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn...

Đọc thêm »

Mục đích của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm trồng trọt đạt chứng nhận an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất...

Đọc thêm »

Thực hiện công văn số 9458/UBND-VP ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về chủ trương thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương năm 2019. Sở Công...

Đọc thêm »

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-BCĐLNVSATTP ngày 22/4/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019...

Đọc thêm »
Tin bài khác