LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 05 - 06/6/2018, Sở Công Thương đã phối hợp với Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm tại huyện Long Điền và huyện Châu Đức cho gần 500 đối tượng...

Đọc thêm »

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 và bãi bỏ Chương II...

Đọc thêm »

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế...

Đọc thêm »

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BCĐLNVSATTP ngày 10/4/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 với chủ đề...

Đọc thêm »
Tin bài khác