LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BCT về việc sửa đổi bổ, sung mã số HS trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 quy định danh...

Đọc thêm »

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Đọc thêm »

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BCT về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 30/6 vừa qua tại hội trường Trung tâm khuyến công, CĐN Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn Luật ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn tại đơn vị trực thuộc.

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 15/6/2017, Sở Công Thưong Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với UBND thành phố Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn “KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM” cho các các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Đọc thêm »
Tin bài khác