LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2019 yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chỉ thị nhằm giải quyết những tồn...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực thẩm (đặc biệt tập trung vào các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong...

Đọc thêm »

Nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên...

Đọc thêm »

Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn...

Đọc thêm »

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quản lý chất lượng thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm »
Tin bài khác