LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên...

Đọc thêm »

Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn...

Đọc thêm »

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quản lý chất lượng thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cho cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh...

Đọc thêm »

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cán bộ quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương tại thị xã Phú...

Đọc thêm »
Tin bài khác