LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019. Nội dung Nghị định có một số điểm mới

Đọc thêm »

Triển khai danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

Đọc thêm »

Ngày 20/3/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán điện bình quân và quy định về giá bán điện, theo đó giá bán lẻ điện bình quân tăng 8,36% từ 1.720...

Đọc thêm »

Các doanh nghiệp trong Tỉnh cần hỗ trợ để lập hồ sơ liên hệ bà Nguyễn Diệu Tiên, Phó trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 21/02/2019, Phó Giám đốc Sở Vũ Bích Hảo, đã tiếp đoàn công tác thành phố Sanjo do ông Masashi Seto, Bộ phận Công Thương, phòng Kinh tế Sanjo làm trưởng đoàn trong khuôn khổ Dự án “phổ cập, kiểm...

Đọc thêm »
Tin bài khác