LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ...

Đọc thêm »

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ...

Đọc thêm »
Web Content Image

Trong khuôn khổ đối thoại hóa chất thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quốc gia APEC đã thống nhất hài hòa ngôn ngữ của nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có...

Đọc thêm »
Web Content Image

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/03/2020 ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Đọc thêm »

Ngày 03/03/2020, Tổng cục Thuế có công văn số 896/TCT-DNNCN về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 và công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/03/2020 về việc gia hạn...

Đọc thêm »
Tin bài khác