LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp đào tạo cho những người trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị; lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản...

Đọc thêm »

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm...

Đọc thêm »

Vì vậy, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhu cầu chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương 23 Ngô...

Đọc thêm »

Nội dung của Thông tư có nhiều điểm mới và quy định rõ hơn về một số bất cập, giải quyết vướng mắc trong cách tính giá bán điện như hiện nay. Một trong các nội dung đáng chú ý của Thông tư số...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã có những giải pháp thúc đẩy tập trung giải quyết tốt vấn đề công nghệ kỹ thuật cho doanh nghiệp như: Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình khoa học và công nghệ hỗ...

Đọc thêm »
Tin bài khác