LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI

Nhằm thực hiện thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho chợ Đất Đỏ và chợ Bến Đình tại khu vực xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP

Đọc thêm »

Nhằm tăng cường các hoạt động liên kết các vùng, miền, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ với Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương.

Đọc thêm »

Nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, quảng bá, phổ biến thông tin thị trường, chính sách thương mại, tập quán kinh doanh, nhu cầu thị trường và thúc đẩy giao thương với các nước khu vực Trung Đông...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động...

Đọc thêm »
Tin bài khác