LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

THƯƠNG MẠI THƯƠNG MẠI

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2018 /NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật...

Đọc thêm »

Đề án được ban hành với các mục tiêu triển khai thống nhất, đồng bộ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp từ Trung ương đến địa phương. Qua đó nhằm nâng cao...

Đọc thêm »

Danh sách cửa hàng kinh doanh xăng E5 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đọc thêm »

Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sáng ngày 30/5/2018, tại Hội trường, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Đánh giá và Phát triển Tổ chức DC&A, tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức hội nhập quốc...

Đọc thêm »
Tin bài khác