LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Web Content Image

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn...

Đọc thêm »

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn...

Đọc thêm »

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế...

Đọc thêm »

Điều chỉnh giấy phép thành lập của văn phòng đại diện Công ty cổ phần sản xuất và nghiên cứu khoa học “Micran” tại Việt Nam.

Đọc thêm »

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương thông báo về đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam

Đọc thêm »
Tin bài khác