LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung thống kê, báo cáo nêu trên theo mẫu và gửi về Sở trước ngày 15 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Đọc thêm »
Web Content Image

Sáng ngày 23/8/2019, tại TP Vũng Tàu, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cung cấp điện năm 2019 và triển khai thực hiện Chương trình Điều...

Đọc thêm »
Web Content Image

Hiện nay việc phát triển cân đối hài hòa giữa các nguồn năng lượng, đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch năng lượng với quy hoạch cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn...

Đọc thêm »
Web Content Image

Phát triển năng lượng theo xu hướng phát triển bền vững là hệ quả tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng

Đọc thêm »
Web Content Image

Tham dự Hội nghị có khoảng 60 đại biểu đại diện các Sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể của tỉnh, UBND huyện, thành phố, Công ty Điện lực Bà Rịa- Vũng Tau và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên...

Đọc thêm »
Tin bài khác