LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu đến các đối tượng mục tiêu, tạo cơ hội tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng và giúp cho doanh nghiệp tỉnh BR-VT giao lưu học hỏi, hợp tác phát...

Đọc thêm »

Nhằm giới thiệu những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và những tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển, cơ chế chính sách phát triển hàng hóa và xuất khẩu của các tỉnh...

Đọc thêm »

Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và hàng quà tặng Việt Nam 2021 là hội chợ chuyên ngành, do Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Đọc thêm »

Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Oóc-Om-Bóc – Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng và là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản,...

Đọc thêm »
Web Content Image

Mục tiêu tạo cơ hội giao lưu hợp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp sản xuất FDI/ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nhu cầu nội địa hóa các hạng mục sản xuất trong chuỗi cung ứng với các doanh...

Đọc thêm »
Tin bài khác