LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Trong năm 2019, Sở Công Thương thực hiện một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đọc thêm »

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia lập danh sách đăng ký tham gia đào tạo của doanh nghiệp mình theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/12/2018

Đọc thêm »

Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp đào tạo cho những người trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị; lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản...

Đọc thêm »