LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lớp đào tạo cho những người trực tiếp vận hành hệ thống thiết bị; lãnh đạo doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm đảm bảo an toàn và duy trì và nâng cao được các kỹ năng xử lý tình huống, biện pháp thoát nạn khi có sự cố đáng tiếc xảy ra, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời nghiêm túc...

Đọc thêm »

Theo điều 36, Nghị định 113/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất liên quan đến chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân thì...

Đọc thêm »
Web Content Image

Phát triển năng lượng theo xu hướng phát triển bền vững là hệ quả tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng

Đọc thêm »
Web Content Image

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2018, Sở Công Thương tỉnh BR-VT phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử cho các doanh...

Đọc thêm »
Tin bài khác