LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Web Content Image

Ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 645/QĐ-TTg kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc giai đoạn 2021-2025.

Đọc thêm »
Web Content Image

Với tâm lý tránh tiếp xúc gần trong thời điểm dịch bệnh, người dân có xu hướng lựa chọn sử dụng phương thức trực tuyến để đặt hàng thay vì mua hàng tại các điểm bán hàng truyền thống, điều này trực...

Đọc thêm »
Web Content Image

Theo Tổ chức thương mại thế giới WTO, “Thương mại điện tử là việc sản xuất, tiếp thị, bán hoặc phân phối sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử”

Đọc thêm »

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 8261/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020, với chủ đề: 'Bảo vệ Người tiêu dùng...

Đọc thêm »
Web Content Image

Lớp đào tạo, tập huấn nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử; nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ CBCC quản lý nhà nước; nâng cao sự hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp...

Đọc thêm »
Tin bài khác