LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

TIN THƯƠNG MẠI TIN THƯƠNG MẠI
Web Content Image

Quan điểm phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ xem thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc...

Đọc thêm »
Web Content Image

Ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 645/QĐ-TTg kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc giai đoạn 2021-2025.

Đọc thêm »
Web Content Image

Lớp đào tạo, tập huấn nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử; nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ CBCC quản lý nhà nước; nâng cao sự hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp...

Đọc thêm »

Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật về thương mại điện tử năm...

Đọc thêm »

Thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019, kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Sở Công Thương triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển...

Đọc thêm »