LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Web Content Image

Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;...

Đọc thêm »

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho công tác đào tạo và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương trong thời gian tới, Sở Công Thương thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và nhu cầu hỗ...

Đọc thêm »

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng ActionCoach IQS thực hiện chương trình đào tạo, huấn luyện dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh từ ngày 05/10/2019 đến...

Đọc thêm »
Web Content Image

Cục Công nghiệp và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam triển khai Chương trình đào tạo về sản xuất khuôn mẫu do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy

Đọc thêm »

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công...

Đọc thêm »
Tin bài khác