LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Trong kỳ, Thanh tra Sở đã kết thúc 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015; Việc chấp hành các quy...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực...

Đọc thêm »

Sở Công Thương đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở...

Đọc thêm »

Nằm trong chương trình công tác năm 2015, Sở Công Thương đang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và công tác kỹ thuật...

Đọc thêm »

Vừa qua, Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đối với các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn...

Đọc thêm »
Tin bài khác