LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Web Content Image

Ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 645/QĐ-TTg kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc giai đoạn 2021-2025.

Đọc thêm »

Ngày 14/5/2020, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhằm chia sẻ gánh nặng với người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản đồng ý thực hiện miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt và giá...

Đọc thêm »

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ...

Đọc thêm »

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên...

Đọc thêm »
Tin bài khác