LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

do dịch viêm đường hô hấp chủng vi rút mới Corona (nCov), nên chương trình Hội nghị trên đã được tạm hoãn và dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian khác. Đơn vị tổ chức sự kiện sẽ có thông báo khi có...

Đọc thêm »
Web Content Image

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt...

Đọc thêm »

Thực hiện Công văn số 369/BCT-VP ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương về hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 và công tác tổng kết khen thưởng...

Đọc thêm »

Cục Công tác phía Nam – Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Hợp tác tỉnh Wakayama Nhật Bản tổ chức chương trình Hội nghị giao thương doanh nghiệp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh...

Đọc thêm »
Web Content Image

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình được Chính phủ xây dựng nhằm phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh...

Đọc thêm »
Tin bài khác