LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 10 sẽ tăng 24.000 đồng/chai so với giá bán tháng 9/2019

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã thành lập Đoàn tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo năm...

Đọc thêm »

Mục đích của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi...

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác thẩm định cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Công Thương; Đánh giá thực trạng...

Đọc thêm »
Tin bài khác