LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Web Content Image

Ngày 01/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8327/BCT-XTTM yêu cầu Tổng cục quản lý thị trường và các Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn.

Đọc thêm »

Giá bán 1 chai LPG loại 12 kg thường dùng ở các hộ gia đình từ tháng 10 sẽ tăng 24.000 đồng/chai so với giá bán tháng 9/2019

Đọc thêm »
Web Content Image

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khuyến mại và tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động...

Đọc thêm »
Web Content Image

Sở Công Thương đã thành lập Đoàn tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo năm...

Đọc thêm »

Mục đích của kế hoạch là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi...

Đọc thêm »
Tin bài khác