Danh bạ doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp
Loại hình doanh nghiệp
Lĩnh vực kinh doanh
Tình trạng doanh nghiệp
Logo Doanh nhiệp Loại hình doanh nghiệp
KCN Mỹ Xuân A2
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A2
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A2
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân A2
100% vốn nước ngoài
KCN Mỹ Xuân B1
Doanh nghiệp tư nhân
KCN Đông Xuyên
100% vốn nước ngoài
KCN Đông Xuyên
100% vốn nước ngoài
KCN B1-Tiến Hùng
Cty Cổ phần
KCN Đông Xuyên
Doanh nghiệp tư nhân
Showing 9 results.