LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Doanh nghiệp tiêu biểu Doanh nghiệp tiêu biểu
PVFP: Tập trung triển khai phát triển mỏ mới cho dầu vào năm 2012

Năm 2011, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)-  đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam- đã vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, trong đó, về đích trước một tháng các chỉ tiêu tài chính: doanh thu đạt trên 50.767 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt trên 17.524 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 29.822 tỷ đồng. PVFP trở thành doanh nghiệp đứng thứ hai trong bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất  năm 2011 của Việt Nam.

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò của PVEP diễn ra liên tục, 14 dự án có hoạt động thu nổ địa chấn ở trong và ngoài nước, 18 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng đã và đang  được thực hiện, cho kết quả gia tăng trữ lượng khả quan với 37,8 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 151% kế hoạch năm. PVEP đã khai khai thác đạt 16,8 triệu tấn quy dầu,trong đó, khai thác 8,01 tấn dầu, chiếm 65% sản lượng dầu của Việt Nam, sản lượng khai thác khí đạt 8.171 m3 khí.

Đặc biệt, tại khu vực trọng điểm dầu khí Nam Mỹ, PVEP đã ký được thỏa thuận mua bán tài sản thuộc Hợp đồng dầu khí Lô 39 đất liền Peru, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Trong năm 2011, Tổng công ty đã đưa 4 mỏ vào khai thác. Tổng công ty cũng đã ký được  hợp đồng EPC -1 thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt và chạy thử hệ thống thiết bị khai thác, xử lý và xuất dầu khí giai đoạn I mỏ Bir Seba – Algeria với hợp đồng trị giá 451 triệu USD. Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp của Việt Nam đã trúng thầu gói thầu EPC trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại nước ngoài.

PVFP cũng đã ký được 5 hợp đồng dầu khí mới và 1 thỏa thuận chuyển nhượng trong năm 2011. Tính tới thời điểm hiện tại, PVEP đang thực hiện và tham gia 60 dự án dầu khí, 3 dự án điều tra cơ bản, 2 dự án khác.

Theo Tổng giám đốc PVEP Nguyễn Vũ Trường Sơn, năm 2012, Tổng công ty đặt mục tiêu khai thác 8,79 triệu tấn dầu condensate và 8,4 tỷ m3 khí, ký mới 3-5 hợp đồng dầu khí. PVEP sẽ ưu tiên tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh việc triển khai các dự án phát triển mỏ, đặc biệt là các dự án sẽ cho dòng dầu đầu tiên vào năm 2012 và các dự án trọng điểm có kế hoạch cho dòng sản phẩm vào những năm tiếp theo.