LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh BRVT đến năm 2020, định

Ngày 16/12/2014 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

 

Với quan điểm phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, của các thành phố, huyện và các quy hoạch ngành liên quan. Phải gắn với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị trong tương lai và những tuyến giao thông quan trọng; chú trọng phát triển các cửa hàng ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu nhằm hiện đại hóa, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, mô hình tổ chức cung ứng xăng dầu; điều chỉnh hệ thống cung ứng xăng dầu hiện có. Định hướng xây dựng một số cửa hàng xăng dầu mới khang trang, hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh xăng dầu, tăng hiệu quả đầu tư, khai thác tốt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của các doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Đảm bảo độ an toàn về đáp ứng nhu cầu xăng dầu, mặt hàng thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu gắn kết phát triển đồng bộ, đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ, sản phẩm theo hướng tiện lợi, văn minh hiện đại; tập trung khắc phục, thay dần tập quán kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán làm ảnh hưởng đến mỹ quan văn minh đô thị và các hệ quả tồn tại khác nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, quy hoạch cũng không khuyến khích các mô hình kinh doanh kiểu cũ và ưu tiên cho các cơ sở kinh doanh lớn, có năng lực và hiện đại.

Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bao gồm đường bộ, đường thủy, trên biển, các trung tâm phát triển sản xuất, khu dân cư, nhất là các tuyến giao thông quan trọng. Quy hoạch các địa điểm kinh doanh xăng dầu neo đậu cố định trên sông, biển (chỉ giới hạn trên các khu vực thực sự cần thiết). Quy hoạch phát triển cũng đưa ra các tiêu chí xây dựng cửa hàng như: cửa hàng cấp I, cửa hàng cấpII, cửa hàng cấp III.

Ngoài ra còn có quy định tiêu chí về địa điểm, khoảng cách. Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo khoảng cách an toàn từ tường rào cửa hàng đến chân các công trình công cộng tụ họp đông người (trường học, công trình thể thao, nhà hát, chợ và các công trình công cộng tương tự), di tích lịch sử - văn hóa tối thiểu là 100 m, đến chân các công trình công cộng khác tối thiểu là 50 m. Cửa hàng xăng dầu không nằm ở khu vực đường cong, đường dốc, đầu cầu, nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông lớn, phức tạp.

Quy hoạch xây dựng cửa hàng xăng dầu là quy hoạch mở, không áp đặt tọa độ cố định cho các vị trí quy hoạch. Việc xác định địa điểm quy hoạch là lựa chọn địa điểm thoả mãn tiêu chí. Vị trí xây dựng cụ thể do chủ doanh nghiệp lựa chọn trong phạm vi quy hoạch và được chính quyền địa phương chấp thuận. Trong trường hợp thực sự cần thiết bổ sung thêm điểm kinh doanh mới ngoài quy hoạch đã được phê duyệt thì phải có sự thống nhất giữa UBND Thành phố, huyện và Sở Công Thương; Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung quy hoạch.

Quyết định phê duyệt quy hoạch cũng chỉ rõ khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng xăng dầu ở khu vực ngoại thị và khu vực nội thị

Quy hoạch các cửa hàng xăng dầu cũng đã đưa ra các cửa hàng xăng dầu hiện có cần cải tạo và nâng cấp, các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo các điều kiện kinh doanh cần ngưng hoạt động, thời gian để các cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động chậm nhất đến ngày 31/12/2015, các cửa hàng xăng dầu phát triển mới: có 112 cửa hàng.

Quy hoạch hệ thống xây dựng kho xăng dầu: Trong thời kỳ quy hoạch, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến nâng cấp mở rộng và xây mới một số kho: Xây mới tổng kho đầu mối Cái Mép (giai đoạn 2): 120.000m3. Mở rộng kho Phú Mỹ - Nhà máy chế biến condensate: 75.000m3. Xây mới kho đầu mối Mỹ Xuân (Công ty AAA Vinamotor): 60.000-90.000m3. Xây mới kho của Quân khu 7 Bộ Quốc phòng: 9.500m3. Xây mới kho của Công ty CP DV Hàng hải Hưng Thái 4.000m3

Xem chi tiết quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại đây.