LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng

Ngày 10 tháng 02 năm 2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến năm 2020, có xét đến năm 2030 chi tiết quyết định xem tại đây.