LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Chỉ đạo điều hành Chỉ đạo điều hành
Góp ý kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh

 Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Công Thương đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ dữ liệu và ứng phó sự cố hóa chất – Cục Hóa chất – Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Ngày 16/12/2015 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm góp ý, thông qua Kế hoạch. Cuộc họp do Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có đại diện Cảnh sát PCCC tỉnh, đại điện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Sở Công Thương, đại diện Trung tâm hỗ trợ dữ liệu và ứng phó sự cố hóa chất, đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện UBND các huyện, thành phố trên địa bàn.

Đại diện Trung tâm hỗ trợ dữ liệu và ứng phó sự cố hóa chất trình bày tóm tắt nội dung kế hoạch . Sau khi nghe các Sở, ban ngành tham dự cuộc họp cho ý kiến đóng góp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ dữ liệu và ứng phó sự cố hóa chất hoàn thiện lại Kế hoạch theo ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành và trình UBND tỉnh thông qua Kế hoạch trong năm 2015./.

Minh Chuyên – Phòng KTAT&MT