LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Định hướng - Quy hoạch Định hướng - Quy hoạch
Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 203

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, Bộ Công thương ban hành Quyết định 3318/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Với quan điểm phát triển công nghiệp vùng dựa trên lợi thế so sánh về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực có chất lượng cao; tập trung nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát huy vai trò đầu tàu, tạo động lực thị trường cho các vùng khác cùng phát triển. Thực hiện tăng cường liên kết Vùng nhằm phát huy những tiềm năng, lợi thế của từng tỉnh, thúc đẩy hợp tác trong phát triển công nghiệp; chủ động Hội nhập quốc tế, phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Theo đó, Bộ đề ra những giải pháp, chính sách hỗ trợ trải dài trên nhiều lĩnh vực nhằm thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiêu biểu như: hoàn thiện chính sách ưu đãi vốn tín dụng ưu tiên cho các đối tượng vay đầu tư vào lĩnh vực mà Nhà nước khuyến khích; Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí nghiên cứu và được vay vốn ưu đãi đến 85%; Phát triển hệ thống logistics tầm cỡ quốc tế nhằm giảm chi phí trung gian cho doanh nghiệp;  …  

Riêng đối với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đưa Tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp mạnh về kinh tế biến, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế, là một trong các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước. Về công nghiệp sẽ tập trung phát triển ngành cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, đặc biệt cơ khí phục vụ công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí; ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cần tập trung nâng cao khả  năng cạnh tranh của các sản phẩm có lợi thế như: sản xuất đá xây dựng, gạch ốp lát các loại, hướng tới sản xuất các loại vật liệu cao cấp phát triển các trạm nghiền xi măng phục vụ nhu cầu tại chỗ; ngành khai thác dầu khí sẽ đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, thăm dò theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm gia tăng tiềm năng và trữ lượng dầu khí, ưu tiên các khu vực đã phát hiện nhưng chưa khẳng định giá trị thương mại.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi tiết tại đây.

Phòng QLCN.